Product Description

With artful design,nature made shape,Carolina artificial stone.mostly take replicate from the seaside rock,bring the special foreign feeling.

Zhengzhou LYA Mould Co.,Ltd.

CONTACT US  198 floor 17 sheng long you yi cheng Building A Kuexue & Changchun Rd,Gaoxin district ,Zhengzhou ,Henan Province ,China.

   +8615225163054

  Harvey_lya@zzlya.com

   harveyzhang007   harveyzhang007

harveyzhang007 8615225163054